👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2018-04-18 13:46 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 3 Musik
Du ska få lära dig om och använda musik i olika musikaliska former. Du ska bli trygg i att sjunga och spela rytminstrument. Du ska få förståelse för att musik finns runt oss hela tiden och påverkar oss på olika sätt. Musik har funnits och utvecklats genom hela människans historia.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen:

Du sjunger med i de gemensamma sångerna t.ex. unison sång, kanon och växelsång.  

Du använder rösten som instrument med variation av rytm och styrka. 

Du sjunger och gör ljud, rytmer och rörelser till musik.  

Du provar att spela på rytminstrument. 

Du lyssnar på musik och pratar med kompisar om dina tankar och känslor när du hör den. 

Du jämför och lyssnar på olika musikgenre. Både nya och gamla.

Du vet hur några sträng-, tangent-, blås- och slagverks instrument låter och ser ut.

Du kan skapa enkla former av musik tillsammans med dina klasskompisar.

 

Genomförande

Vi sjunger tillsammans i klassen.

Vi spelar med olika rytminstrument.

Vi lyssnar till och samtalar om musik i olika genre som funnits genom historien.

Vi tittar och lyssnar på olika instrument och lär oss deras namn.

Vi gör nya enkla sånger utifrån bilder, texter och musik.

 

Bedömning

Vi bedömer din delaktighet i musiklektionerna.

Vi observerar och dokumenterar din delaktighet under lektionerna.

Du visar att du vet namnet på några musikinstrument.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3