Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria åk 8

Skapad 2018-04-18 14:11 i Palmbladsskolan Uppsala
Språkhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska
Språk förändras hela tiden. Ord försvinner och nya ord kommer till. Stavningen av ord förändras, och betydelsen av ett visst ord kan också ändras. Genom kontakter med andra länder kommer nya ord och uttryckssätt in i språket. Hur vi förmedlar språk har också förändrats. För tusen år sedan ristade vi runor i sten, för femhundra år sedan var papper och penna ännu något exklusivt och dyrt. De senaste åren har nu teknik som datorer och mobiltelefoner skapat nya möjligheter att skriva och spara texter.

Innehåll

Övergripande mål

  • Syftet med undervisningen är att du får en inblick i svenska språkets historia 
  • Du får också veta hur svenskan har utvecklats genom lånord från olika språk och vilka faktorer som påverkar i nutid.

 

Centralt innehåll

  • Tillägna dig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, uppbyggnad, ursprung och historia samt utveckla förståelse för varför människor skriver och talar olika.
  • Lära dig om språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  • Lära dig om nya ord i språket, till exempel lånord.
  • Lära dig om skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. 

Uppgifter

  • Språkhistoria 1 v 16

  • Språkhistoria 2 v 17

  • Språkhistoria 3 v 18

  • Språkhistoria - Fördjupningsuppgift med presentation

Matriser

Sv
Svenska språkets historia och närliggande språk

E
C
A
Resonera om svenskans språkhistoria och jämföra med närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Läsa och svara på frågor
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Söka fakta och sammanställa inför presentation
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Redovisa om ett ämne inom språkhistorian och källhänvisa i presentationen
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Göra någon typ av presentation (pp, googlepresentation/film)
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Redovisa muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: