👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema yrken

Skapad 2018-04-18 14:20 i Jakobsgårdskolan - old Borlänge
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Kommunikation
Eleverna ska få kunskaper i vad de finns för olika yrkesgrupper i samhället. Samt vad de olika yrkesgrupperna gör inom sitt yrke.

Innehåll

Varje vecka får eleverna kännedom om ett yrke. Vi diskuterar och tar reda på via Google vad som krävs inom olika yrken, utbildning, arbetsuppgifter sam vad man får i lön. Vi kommer att lära oss saker igenom att titta på filmer, spela rollspel, leka, internet, bilder, litteratur sam göra studiebesök. Eleverna ska  på så sätt öka sin kunskap om hur samhälle fungera samt  själv  kunna välja vad det kan tänkas arbeta med i framtiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  7-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
 • Eleven kan hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9