👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2018-04-18 14:42 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Djur och natur i ditt närområde.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Här ska du få lära dig om djur och natur i ditt närområde. Vi kommer att läsa och skriva enkla meningar om djur. Vi kommer att se på film om djur och natur. Du ska få observera och dokumentera årstidsväxlingar i naturen.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du ska arbeta med:

 • djur och natur i din närmiljö
 • årstidsväxlingarna i naturen
 • årstiderna
 • näringskedjor
 • livscykel

Hur ska jag arbeta?

 • se på film om djur och natur
 • läsa faktatexter
 • skriva gemensamma och enskilda faktatexter
 • rita och måla
 • observera naturen utomhus
 • samtala om vad som kännetecknar årstiderna

Vad ska jag kunna?

 • Årstidernas namn
 • namnen på ett par djur i vår närmiljö samt någon fakta om dem
 • namnen på ett antal växter i vår närmiljö samt någon fakta om dem
 • kunna artbestämma något djur i vår närmiljö
 • kunna något djurs eller växts livscykel samt dess roll i näringskedjan

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3