👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk1

Skapad 2018-04-18 15:05 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 NO (år 1-3) Teknik Teknik Naturorienterande ämnen
Åk 1

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar  nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Eleverna ska också ges förutsättning att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.Våra mål

Du kan tillsammans med andra samtala om och prova på att konstruera någon enkel teknisk konstruktion.

Du uppmärksammar vardagliga, tekniska lösningar runt omkring dig och berättar mycket enkelt om hur något fungerar.

Du kan mer om hur människans behov har styrt teknisk utvecklingen i vardagen och samhället.

Viktiga begrepp: Konstruktion, länk, hävstång, kupade handen.

 

Så här arbetar vi

 • Utomhuslektion för att undersöka olika tekniska uppfinningar.
 • Hur funkar det? Några vanliga vardagsföremål.
 • Filmer och diskussioner om olika tekniska vardagsföremål.
 • Konstruktionsarbete i grupp eller enskilt.
 • Du har lärt dig om och prövat olika tekniska begrepp.

 

Detta bedöms

Att du deltar aktivt efter din förmåga samt gör dina arbetsuppgifter.

Så här får du visa vad du lärt

Genom att enskilt eller i grupp konstruera en teknisk konstruktion.

Genom att delta aktivt i gruppens eller din egna redovisning av er konstruktion.

Genom att delta i samtal om olika tekniska vardagsföremål.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6