👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på förskoleklassens fritidsavdelning

Skapad 2018-04-18 15:08 i Uppsävjaskolan Uppsala
Mall för pedagogisk planering för fritidshem, Lillegårdsskolan, Partille kommun
Grundskola F – 1 Bild Svenska
Skapande, Pedagogisk planering för förskoleklassens fritidsverksamhet

Innehåll

Pedagogisk planering för fritidshemmet

Avdelning: Förskoleklassens fritidsavdelning

Datum: 180503

 

VART SKA VI?

Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument ?
Konkret/konkreta mål-  Vad ska eleverna ha utvecklat/ lärt sig?

Eleverna skall efter lektionen ha fått grundläggande information om allemansrätten (fridlyst flora)

Öva sin motorik, planera sitt arbete och färdigställa produkten.

Materialvård

Arbeta i hårdpapp och färg genom olika verktyg(sax, mall, penna, pensel etc). 

Färglära, överförande från faktiskt föremål till att öva nyansering av färg.

Arbeta i 3D och se föremålet från olika vinklar under processen.

 

 

HUR GÖR VI?

Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde?

Tema våren, allemansrätten. Fridlyst flora

 

 

Arbetssätt/metod:

Samtal, genomgång, instruktioner.

Stöd av stegvist färdigställt material.

 

 

 

Tidsplanering:

Skapande aktivitet under en till två lektioner

 

Vem gör vad:

Pedagog håller i samling, genomgång och instruktioner.

Pedagog förbereder uppgiften genom att plocka fram material, iordningställa lokalen och entusiasmera eleverna.

 

DOKUMENTATION/ REFLEKTION

På vilket sätt? Vad vill vi visa och för vem?

Individen själv, jag kan! (Följa en instruktion, planera sitt arbete, färdigställa produkten)

 

 

 

 

UTVÄRDERING- hur gick det?

Lärde sig eleverna det vi hade tänkt?

Utvärdering kan ej göras i dagsläge då aktiviteten ej är genomförd. Utvärderingen kommer att publiceras i personalens blogg.

 

 

Fortsatt arbete?

VI kommer fortsätta arbeta med Tema våren under några veckor.

Under temaarbetets tid kommer vi att samkoordinera med fritids skapandeverksamhet, bildlektioner, musiklektioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -