👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem / Fotosyntes

Skapad 2018-04-18 15:10 i Oxledsskolan F-6 Partille
Fotosyntes, ekosystem, ekologiska samspel och människans påverkan och beroende av vår miljö.
Grundskola 4 Biologi
Hur fungerar fotosyntesen och vad är det? Varför lever det inga lejon fritt i Sverige? Vad är en organism? Varför är det bra med mångfald i ett ekosystem? Detta är några av de frågor som behandlas i detta tema.

Innehåll

Syftet 

Med hjälp av dina biologiska kunskaper som du tillägnar dig under arbetet  är syftet att du skall utveckla din förmåga att ta ställning i frågor om ekologisk hållbarhet.

Du får också utveckla din förmåga att göra undersökningar och använda biologiska begrepp. 

 

MÅL

Efter avslutat temaområde skall du:

-Kunna beskriva hur fotosyntes fungerar

- kunna beskriva människans beroende och påverkan på naturen.

- kunna förklara vad ett ekosystem är och beskriva hur organismer samspelar.

-  kunna ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.

 

Undervisning

Vi lär oss biologiska begrepp.

Vi använder film som verktyg.

Vi diskuterar.

Vi arbetar med olika frågeställningar.

Vi gör undersökningar och dokumenterar dessa. 

Bedömning

Du gör ett skriftligt prov om fotosyntesen och ekosystem.

Din förmåga att se de olika sambanden mellan miljön och människan visar du genom att delta i en gruppdiskussion. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6