👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i närmiljön

Skapad 2018-04-18 15:11 i Hulanskolan Lerum
Grundskola F – 3 Biologi
Under utflykter kommer vi att undersöka djurlivet i vårt närområde. Vi ska göra fältstudier och lära oss om grodans livscykel, leta efter småkryp som vi sorterar efter egenskaper och artbestämmer.

Innehåll

 Syfte och förmågor (ur Lgr 11)

 • Genomföra undersökningar i biologi.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Kunskapskrav (ur Lgr 11)

Eleven kan…

 • beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande i närmiljön.
 • ge exempel på livscykler hos några djur.
 • utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
 • namnge några djur, sortera dem efter olika egenskaper.
 • dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kunna använda sig av sin dokumentation i diskusisoner och samtal.

Bedömningssituationer:

Du visar oss pedagoger vad du kan genom att…

 • berätta och samtala.
 • visa och presentera det du lärt dig med hjälp av egna texter och bilder.

 

Matriser

Bi
Biologi åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Se enkla samband
 • Bi  E 6
Du ska på ett enkelt sätt kunna förklara hur saker hänger ihop i naturen; till exempel att en ekorre äter på en kotte och sedan blir ekorren uppäten av en räv.
Du ska på ett mer utvecklat sätt kunna förklara hur saker hänger ihop i naturen; till exempel att en växtätare äter en växt och sedan blir växtätaren uppäten av ett rovdjur som i sin tur blir uppäten av ett annat rovdjur.
Artbestämmning och sortering
 • Bi  E 6
Du ska kunna namnge några vanligt förekommande arter. Du ska på ett enkelt sätt kunna jämföra och sortera några vanligt förekommande arter.
Du ska kunna namnge några vanligt förekommande arter. Du ska på ett mer utvecklat sätt kunna jämföra och sortera några vanligt förekommande arter.
Livscykler
 • Bi  E 6
Du ska kunna berätta om ett djurs livscykel.
Du ska kunna berätta om flera djurs livscykler.
Dokumentation
Du ska göra en enkel dokumentation och i denna ska det finnas information om artbestämning, sortering och livscykler.
Du ska göra en utvecklad dokumentation med både text och bild. Det ska finnas information om artbestämning, sortering och livscykler.