Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Pupporna V 21-24

Skapad 2018-04-18 15:12 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Denna sista planering lägger vi fokus på att avluta våra projekt och på att utvärdera hur det gåt med målen i språk, matematik och värdegrund. Utflykter och utevistelse kommer också att prioriteras dessa sista veckor

Innehåll

 

Vecka: 21-24

 

Lektionsplanering Grupp: Pupporna

 

Måndag:


Lektion 1:  V21-24 Korta samlingar med upprop, namnen och första ljudet (fonologi) i sitt för och efternamn.

Lektion 2: V21-24 Utedag titta på tecken i naturen som insekter, djur och växter. Tag med akvarielådor, spadar etc. En av måndagarna går vi till Barabackar.

Utflykt till stora dungen en av måndagarna. Där arbetar vi med vikt och volym. Tag med liter, deciliter mått och våg, samla saker och reflektera över begreppet tung och lätt. Eventuellt lagar vi mat och tänker på frän jord till bord.

Lektion 3: Arbeta med fonologi/fonem under våra måltider. Fokusera på ljud i vår mat eller barnens namn.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Fokusera på våra mål men även på att se var barnen befinner sig i språk, matematik och värdegrund inför analysen i SKA-dokumenten.

 

 

 

 

Onsdag:

 

Lektion 1: V21-24 Tema Kroppen och mitt jag, fortsätta med kamratskap.

Lektion 2:  V17-20 Gymnastik i två grupper inne eller ute beroende på väder. V17 och 18 tränar vi på vår föreställning.
Camilla har gymnastik med barn födda 2014. Lis har gymnastik med barn födda 2013. Barnen födda 2013 klär om till gymnastik kläder. Se planering i pärmen för de olika grupperna.

V 21 den 23/5 Går vi på utflykt och äter ute.

Lektion 3: V17-20 Arbeta med fonologi/fonem under våra måltider. Fokusera på ljud i vår mat eller barnens namn.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Fokusera på våra mål men även på att se var barnen befinner sig i språk, matematik och värdegrund inför analysen i SKA-dokumenten.

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:


Lektion 1: V21-24 Samling kring temat kamratskap med fokus på "JAGET" 

Lektion 2: V21-24. Vi fortsätter vi med "jaget" och våra dockor. Titta sig i spegeln, vilken färg har jag på ögon, hår, hud eller mun. Färglägga och fylla dockorna. 

Lektion 3: V17-20 Arbeta med fonologi/fonem under våra måltider. Fokusera på ljud i vår mat eller barnens namn.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Fokusera på våra mål men även på att se var barnen befinner sig i språk, matematik och värdegrund inför analysen i SKA-dokumenten.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: