👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eine Party

Skapad 2018-04-18 15:13 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Jetzt wollen wir eine Gruppenarbeit machen wo ihr für eine Party planieren sollt. Zum Hilfe habt ihr Kapitel 12 im Buch!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Jetzt wollen wir eine Gruppenarbeit machen wo ihr für eine Party planieren sollt. Zum Hilfe habt ihr Kapitel 2 im Buch!

Innehåll

Centralt innehåll

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Lyssna och läsa – reception

• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav

Se matrisen

Undervisningens innehåll

Die Aufgabe ist Dialoge zu machen wo ihr in eurer Gruppe für eine Party planiert. Die Dialoge müssen diesen Inhalt haben:

 • Was zu Essen
 • Was zu Trinken
 • Wer wollt ihr einladen
 • Was braucht ihr?
 • Wer bringt was mitt?
 • Wer geht einkaufen?
 •  Wer kocht?
 • Wo ist das Fest? (Datum/Zeit)
 • Eine Einladungskarte

 

Tidsplanering

Wir arbeiten mit dem Projekt:

Woche 16

Woche 17

Woche 18

Am  Donnerstag Woche 18 sollt ihr eure Dialoge schriftlich und mündlich präsentieren!

Redovisningsformer

Mündliche und Schriftliche Präsentierung

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Utvärdering

Efter avslutat arbetsområde

Uppgifter

 • Dialog uppgift samt inbjudningskort

 • Eine Party planen

Matriser

M2
Feste und Feiern - kunskapskrav för den muntliga framställningen

Nivå 1
Nivå 2
Förmåga att formulera sig med fraser och meningar
I tal kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I tal kan eleven formulera sig relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar
Förmåga att uttrycka sig
Eleven kan använda sig av uttryck och fraser på ett enkelt men begripligt sätt
Eleven kan använda sig av flera uttryck och fraser på ett mer tydligt sätt. Det som sägs har relativt bra sammanhang
Användning av grammatiken i tal
Eleven kan använda sig av några språkliga strategier, ex. Presens, Ackusativ
Eleven kan använda sig av flera språkliga strategier på ett mer tydligt sätt.
Uttal
Vid tal har eleven ett enkelt men begripligt uttal
Vid tal har eleven ett tydligt uttal

M2
Feste und Feiern - kunskapskrav för den skriftliga framställningen

Nivå 1
Nivå 2
Förmåga att formulera sig med fraser och meningar
I skrift kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skrift kan eleven formulera sig relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar
Bearbetning av texter
Eleven kan bearbeta sina texter exempelvis med hjälp av lärarresponsen, ordboken, grammatikdelen i boken
Eleven kan bearbeta sina texter exempelvis med hjälp av lärarresponsen, ordboken, grammatikdelen i boken
Förmåga att uttrycka sig
Eleven kan använda sig av uttryck och fraser på ett enkelt men begripligt sätt
Eleven kan använda sig av flera uttryck och fraser på ett mer tydligt sätt. Texten har relativt bra sammanhang
Användning av grammatiken i skrift
Eleven kan använda sig av några språkliga strategier, ex. Presens, Ackusativ
Eleven kan använda sig av flera språkliga strategier på ett mer tydligt sätt.