👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2018-04-18 15:14 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola F – 9
Allt omkring oss är gjort av olika ämnen. Kemi är läran om hur de ämnena är blandade och kan blandas så att de bildar nya ämnen. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 

● Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

● Genomföra systematiska undersökningar i kemi

● Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 

♦ Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

♦ Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

♦ Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

♦ Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

♦ Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

♦ Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

♦ Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

♦ Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

♦ Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Bedömning:

 

Du ska…

 

  • Kunna förklara vad en atom och en molekyl är.

  • Veta vad ett grundämne är och ge exempel.

  • Veta vad en kemisk förening är och ge exempel.

  • Veta att ämnena har olika egenskaper.

  • Kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.

  • Veta vad människan kan använda olika metaller till.

  • Kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.

  • Veta varför man återvinner några olika ämnen.

Uppgifter

  • Inför provet

  • Inför provet