👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, år 1 Enkla maskiner

Skapad 2018-04-18 15:56 i Sunnerstaskolan Uppsala
De enkla maskinerna.
Grundskola F – 1 Teknik
Vad är teknik? Du ska få lära dig om tekniken och om tekniska uppfinningar som finns runt omkring oss på t.ex. lekplatsen, i skolan och i hemmet. Hur fungerar de enkla maskinerna?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Se nedan!

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se nedan!

Kunskapskrav

Se nedan!

Konkretisering av kunskapskraven

·     

·         Du kan berätta något om de fem enkla maskinerna.

 

·         Du kan ge exempel på enkla tekniska saker (lösningar) som du känner till.

 

·         Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.

 

·         Du kan bygga enkla tekniska saker (lösningar).

 

·         Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.

 

 

 

Undervisning och bedömning

Undervisning:

 • läsa i ”Boken om Teknik 1-3”
 • se på filmer
 • diskutera gemensamt om de enkla maskinerna
 • grupparbete: Grupperna får i uppdrag att hjälpa en närliggande skola att utforma förslag till lekredskap till lekplatsen. Lekredskapen ska utformas med hjälp av någon av följande fem enkla maskiner: hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet.

Bedömning

Du ska kunna berätta något om de enkla maskinerna.

Du ska kunna ge exempel på enkla tekniska saker som du känner till.

Du ska kunna göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta,

Du ska kunna rita/bygga enkla tekniska saker.

Du ska kunna hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6