👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - åk 1 (1B)

Skapad 2018-04-18 17:02 i Hällaryds skola Karlshamn
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Du får arbeta med plus (addition) och minus (subtraktion) med talen 0-20. Du får också lära dig vad olika ord betyder t ex hälften/dubbelt, ental/tiotal, udda/jämna. Du ska också få arbeta med huvudräkning, problemlösning, klockan, mätning och geometri.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 

 • talen 13-20
 • klockan hel och halv timme
 • problemlösning
 • addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • mäta med egna mått och enheten centimeter
 • fyrhörning, triangel och cirkel
 • punkt, linje och sträcka
 • symmetri
 • tiotal 10, 20, 30…till 100
 • dubbelt och hälften
 • jämna och udda tal
 • ental och tiotal
 • talen 0-100

 

Hur ska du få lära dig?

 

Du kommer att lära dig genom att:

 • delta aktivt i genomgångar och samtal.
 • genomföra praktiska övningar ute och inne.
 • arbeta i läroboken Favoritmatematik 1B.
 • träna mer och utmanas med hjälp av extra uppgifter.
 • spela spel och använda miniräknare.
 • arbeta enskilt och i grupp.

 

Hur får du visa vad du kan?

 

Dina kunskaper bedöms under arbetets gång i läroboken, vid praktiska övningar, samtal och diagnoser.

I matrisen nedan dokumenterar vi dina kunskaper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1B våren 2017

Du kan:

Kapitel 1
Talen 13-20 och klockan.
Räkna, rita och skriva talen 13-20.
Klockan, hel timme.
Klockan, halv timme.
Om en timme.
Kapitel 2
Problemlösning och addition med tiotalsövergång.
Problemlösning.
Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
Kapitel 3
Subtraktion med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Kapitel 4
Geometri och mätning.
Mäta med egna mått och enheten centimeter.
Fyrhörning, triangel och cirkel.
Punkt, linje och sträcka.
Symmetri.
Kapitel 5
Taluppfattning och samband.
Räkna addition och subtraktion med tiotal.
Dubbelt och hälften.
Jämna och udda tal.
Ental och tiotal.
Talen 0-100.