👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringkedjor

Skapad 2018-04-18 18:24 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig vad en näringskedja är och hur växter, djur och människor är beroende av varandra.

Innehåll

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla följande förmågor:

Kommunikativ - förmågan att kommunicera använder du när du samtalar, diskuterar, motiverar och redovisar.

Procedur - förmågan att förstå hur metoder och färdigheter ska användas använder du när du gör undersökningar.

Begreppslig - förmågan att förstå vad centrala begrepp betyder använder du när du beskriver och förklarar.

Du ska :

  • få kännedom om hur djur, människor och växter är beroende av varandra.
  • kunna ge exempel på några näringskedjor.
  • skriva och rita näringskedjor.
  • kunna att en näringskedja alltid startar med en växt.
  • få kännedom om begreppen: näringskedja, producent, konsument , toppkonsument

Undervisningen

Detta ska vi göra:

  • se filmer
  • skriva och rita näringskedjor
  • läsa faktatexter om näringskedjor

Bedömning

görs i matrisen Gläntan 1-3 NO