👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten Åk. 3

Skapad 2018-04-18 20:29 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vatten är livsviktigt! Fast visste du att vattnet kan finnas i olika former? Visste du att det finns salt i vissa vatten?` Vi ska under detta område undersöka vatten.

Innehåll

Lärande
Du kommer träna din förmåga att göra enkla systematiska undersökningar genom att ställa en hypotes, göra en undersökning, redovisa ett resultat och göra en analys.

Du kommer träna din förmåga att jämföra ditt resultat med andras genom att ta del av kamratens resultat.

Du kommer träna din förmåga att använda olika begrepp genom att diskutera, samtala, ta del av faktatexter, se filmer, göra undersökningar och skriva laborationsrapport

Du kommer träna din förmåga att förklara vattnets kretslopp genom att använda begrepp och bilder.

 

Begrepp
fast, flytande, gas, ånga, smälta, kondensera, avdunsta, frysa, stelna, kyla och vattnets egenskaper.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga hur du använder begrepp som hör till ämnet.

 

Vi kommer bedöma din förmåga att utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar som handlar om vatten genom att genomföra enkla undersökningar.

Vi kommer bedöma din förmåga hur du jämför ditt resultat med andras resultat via enkla undersökningar.

Vi kommer bedöma din förmåga att dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal genom att dokumentera din undersökning i en laborationsrapport.

Vi kommer bedöma din förmåga att känna till vattnets kretslopp genom hur du använder begrepp och bilder.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
    Fy
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
    Fy
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
    Fy  1-3
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
    Fy  1-3
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
    Fy  1-3
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
    Fy  1-3
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
    Fy  1-3
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
    Sv  1-3
  • Kunskapskrav
  • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
    NO   3
  • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
    NO   3
  • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
    NO   3
  • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
    NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Vatten

Rubrik 1

Jag håller på att lära mig...
Jag kan en del...
Jag har full koll...
Aspekt 1
Vi kommer bedöma din förmåga att känna till vattnets kretslopp genom hur du använder begrepp och bilder.
Aspekt 2
Du jämför ditt resultat med andras resultat via enkla undersökningar.
Aspekt 3
Du genomför enkla undersökningar efter tydliga instruktioner som handlar om vatten.
Aspekt 4
Du dokumenterar undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Aspekt 5
Du använder dig av begrepp som hör till ämnet.