👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen omkring oss.

Skapad 2018-04-18 21:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Innehåll

Syfte

  • Du ska veta om ämnen som finns runt omkring oss.
  • Du ska kunna ge en enkel förklaring till begreppen atom, molekyl och grundämne.
  • Du ska kunna förstå att grundämnen ingår i olika kretslopp och känna till kolets kretslopp.
  • Du ska kunna veta hur viktigt metaller är för oss och vad vi använder dem till.
  • Du ska kunna få en överblick över förloppet från brytning av malm och beskriva processen.
  • Du ska kunna förstå att människans handlingar påverkar miljön och kunna föra en diskussion om återvinning.

 

Kunskapsmål

 

  • Du ska kunna använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  • Du ska kunna ha goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper samt andra kemiska sammanhang. Du ska kunna visa det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

 

Språkmål - begrepp
Atom, atomkärna, elektron, proton, neutron, grundämne, kemisk
förening, molekyl, kolets kretslopp, bergart, metaller, ädelmetaller, 
legering, mineral, malm, masugn och anrikas.
 
Bedömning - prov
Exit ticket
Skriftlig bedömning
 
 

Uppgifter

  • Grundämnen och kemiska föreningar

  • Periodiska systemet

Matriser

Ke
Ämnen omkring oss.

Nivå 1
På väg
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Använda information
Du kan med stöd använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med mycket anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ny aspekt
Kemiska sammanhang
Du har några grund- läggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det med stöd genom att ge exempel på och beskriva dessa.
Du har grund- läggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med vissanvändning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens upp- byggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens upp-byggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.