👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattholma, SO, åk 3, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern

Skapad 2018-04-18 23:27 i Vattholmaskolan Uppsala
Eleven lär sig om människors levnadsvillkor under olika perioder och gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu. Eleven får lära sig hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen. Eleven får bekanta sig mer med tidslinjer och några tidsbegrepp.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi inleder med en kort repetion av hur universum och vår planet jorden bildades. Vi kommer lära oss hur liv uppstod på vår planet, och i vilken ordning utvecklingen på jorden skedde. Vi kommer att prata om istiden. Efter det kommer du att få lära dig om hur livet kunde vara under tre perioder som kallas stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra livet då med livet nu. Du får veta hur man tagit reda på saker och hur man kan se spår i naturen från dessa tider.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska kunna ge exempel på hur livet var på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Du ska kunna göra en enkel jämförelse med hur livet är idag jämfört med då.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från dessa perioder.
 • Du ska kunna begreppen dåtid, nutid och framtid, samt stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Du ska kunna skriva faktatexter om det du lär dig.
 • Du ska kunna redovisa ett eller flera grupparbeten muntligt för resten av klassen.

Undervisning och bedömning

Du kommer att få se filmer, läsa fakta och delta i gemensam undervisning.

Du kommer att få skriva faktatexter, enskilt och i grupp.

Du kommer att få göra enkla jämförelser muntligt/ med bild/ skriftligt.

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Du kommer att få göra bilduppgifter kopplade till undervisningen om forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3