👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk movies

Skapad 2018-04-19 08:45 i Nolhagaskolan Alingsås
PP till kapitlet Let's talk movies i Happy No 2
Grundskola 8 Engelska
We are going to work with the unit movies. We will read texts about movies and discuss what kind of movies we prefer.

Innehåll

Arbetsområde Vecka.15—18 (19)

Vi kommer arbeta med arbetsområdet Let's Talk Movies i Happy Year 8. Alla elever kommer att läsa och arbeta med minst tre texter ur detta avsnitt.Vi kommer diskutera ämnen rörande film i grupp och i klass. Eleverna kommer även arbeta med hör-, skriv- och läsövningar kopplat till kapitlet under lektionstid. Grammatiken fokuseras på adjektiv och personliga och possessiva pronomen.

 

Se planering (på er blogg) för information om vilka texter och uppgifter vi jobbar med.

Bedömning

Arbete under lektioner

Läxa (glosor, skriva meningar)

Skrivuppgift

Läsuppgift
Höruppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Let's talk movies

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läxor
Jag gör merparten av mina läxor, jag har försökt att lära mig men kan inte använda mina kunskaper fullt ut.
Jag gör alla mina läxor, jag kan dem men gör ibland fel när jag ska använda kunskapen vid en ny uppgift.
Jag gör alla läxor, jag lär mig dem och kan använda det jag har lärt mig vid nya uppgifter.
Skriftlig förmåga
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang. Jag använder vardagliga ord och fraser Innehållet är ganska kortfattat, men kan bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Jag använder mig av enkelt ordförråd men försöker variera mig. Jag gör stavfel eller grammtikfel som kan störa förståelsen.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar med detaljer. Innehållet är intressant och informativt. Jag förklarar och ger exempel. Jag väljer ord som gör texten lätt att läsa och förstå. Jag har ett ganska varierat ordförråd. Jag strävar efter en varierad meningsbyggnad. Jag gör få stav- och grammatikfel och de stör inte förståelsen av texten.
Jag kan skriva en text som är innehållsrik och intressant. Jag beskriver, förklarar, diskuterar, jämför och ger exempel. Jag har ett varierat och stort ordförråd med engelska uttryck som jag använder mig av. Jag använder mig av en varierad meningsbyggnad, den är korrekt och jag gör få eller inga stav- och grammatikfel.
Läsförmåga
Jag kan läsa olika typer av text och förstå det mesta av innehållet. Jag förstår till stor del sammanhanget men kan missa detaljer.
Jag kan läsa olika typer av text och förstå vad de handlar om. Jag förstår sammanhanget i texten och de flesta detaljer. Jag kan använda mig av informationen i texten för att dra egna slutsatser.
Jag kan läsa olika typer av texter och förstå dem till fullo. Jag förstår både sammanhang och detaljer. Jag kan använda mig av den information jag fått genom texten till att dra egna slutsatser.
Hörförmåga
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Arbete under lektion
Jag har hunnit med alla tre texter och uppgifter som hör till kapitlet i textboken samt gjort klart mitt manus/min film i tid. Jag planerar min tid och är aktiv.
Förutom E-nivå har jag även hunnit med några svårare texter och övningar. Jag har förstått vad jag arbetat med.
Förutom C-nivå så väljer jag att arbeta med uppgifter som utmanar mig och utvecklar mina kunskaper.