👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-04-19 09:08 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Det finns mycket vatten på jordklotet - mer än två tredjedelar. Även kroppen består till två tredjedelar av vatten. Vatten finns överallt i naturen, men det ser inte alltid likadant ut.

Innehåll

Syfte:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 

 • Veta vad en vattenmolekyl består av.
 • Känna till vattnets olika former.
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • Kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • Veta vad luft är.
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft. 

Så här ska vi arbeta

 

 • Arbeta med genomgångar , diskussioner , grupparbeten, redovisningen och textbearbetning. 
 • Arbeta utifrån olika inlärningsfrågor. 
 • Titta på film.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du ska kunna använda olika ord och begrepp som rör detta arbetsområde inom text.
 • Din förmåga att kunna söka fakta från olika källor.
 • Ditt ansvar för dina studier vid såväl enskild arbete som i grupp.
 • Vi kommer att ha läxförhör/ prov där vi testar målen. 

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten och luft

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och beskriva
Ord och begrepp
Du kan förklara på ett enkelt sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. atom, molekyl, avdunstar, kondenserar.........
Du kan självständigt förklara vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. atom, molekyl, avdunstar, kondenserar.........
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. atom, molekyl, avdunstar, kondenserar.........
Vattnets kretslopp
Du kan förklara vattnets kretslopp med stöd av en bild.
Du kan självständigt förklara vattnets kretslopp på ett övergripande sätt och använder då de flesta ord och begrepp som hör till.
Du kan självständigt förklara vattnets kretslopp på ett ingående sätt och använder då alla relevanta ord och begrepp som hör till.
Vattnets faser
Du kan förklara vattnets faser med stöd av ord eller en blid
Du kan självständigt förklara vattnets faser på ett övergripande sätt och använda då de flesta ord och begrepp som hör till.
Du kan självständigt förklara vattnets faser på ett ingående sätt och använder då alla relevanta ord och begrepp som hör till.
Luft
Du kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och hur vi människan påverkar luft.
Du kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och hur vi människan påverkar luft.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och hur vi människan påverkar luft.

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten och luft genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten och luft genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.

Information

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
söka och använda
Du kan söka från olika källo och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang.