👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning

Skapad 2018-04-19 09:43 i Stenbackeskolan Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att undersöka var människor bor och varför de bor där. Vi kommer att titta på orsaker och konsekvenser av migration

Innehåll

Syfte: Att göra geografiska analyser av omvärlden

Tid: 9/1-6/2

Innehåll:

  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna fördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta (Ge)
  • Migration inom och mellan länder. (Hi)

  • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. (Sh)

  • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. (Sh)

  • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär. (Sh)

Arbete

Vi kommer att dela upp temat i tre mindre delar med en uppgift till varje del. 

1. befolkningsfördelning

2. migration

3. Nationella minoriteter

Bedömning: Jag bedömer hur väl du...

  • resonerar kring befolkningsfördelning och migration
  • använder begrepp
  • redogör för de nationella minoriteterna och deras rättigheter
  • beskriver utvecklingslinjer från förr till framtiden