Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt- Monstret

Skapad 2018-04-19 12:23 i Domnarvets skola Borlänge
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Monstret".
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi arbetar med ett skrivprojekt som heter "Monstret". Vi utvecklar vår skrivförmåga genom att bygga en roman som består av flera kapitel. Vi tränar på skivande av olika typer av texter, att bearbeta vårt innehåll och få till en roman med röd tråd.

Innehåll

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att skriva berättande texter på dator.
 • Din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 • Din förmåga att kunna ge och ta respons-utveckla texten till en ökad tydlighet.
 • Din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • Din förmåga att använda vanliga skrivregler och använda en fungerande stavning.

Undervisning, lektionernas innehåll:

 • Du kommer att få skriva en roman som heter "Monstret". Varje kapitel har en tydlig instruktion (skriftlig och muntlig) vad kapitlet ska innehålla och hur man kan tänka.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Du arbetar på dator- får feedback av lärare och bearbetar dina kapitel.
 • Du utvärderar ditt arbete och få även feedback på hela projektet av läraren. Vad gick bra? Vad kan bli ännu bättre?

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

*Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att det blir klart i tid

*Du kan skriva berättande texter med fungerande struktur, innehåll och skrivregler.
*Du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande.
*Du kan ta och ge respons, bearbeta den egna texten.
*Du kan följa en beskrivning för ditt skrivande.
*Du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev, faktatext m.fl.

 

Bedömningen kommer att visas i matrisen under fliken "Visad kunskap" ämnet svenska.

 

Uppgifter

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: