👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Trä- och metallslöjd

Skapad 2018-04-19 12:49 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Att kunna tillverka föremål är ett sätt för människor att kunna uttrycka sig. Slöjd är ett skapande som går ut på att man måste hitta lösningar på problem i olika situationer som uppstår i arbetet. Slöjden ska utveckla ditt praktiska och teoretiska arbete som utvecklar din kreativitet och din förmåga att klara uppgifter i vardagen.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • ·         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • ·         Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 • ·         Analysera och värdera arbetet och resultatet med slöjdbegrepp

 • ·         Tolka slöjdföremålets uttryck.

 

Hur vi ska arbeta med området:

Tillverka olika slöjdföremål. Detta gör vi genom att göra skisser, följa instruktioner/arbetsbeskrivningar, arbeta med maskiner och verktyg. Vi kommer även ha diskussioner kring arbetet. Vi kommer att ha muntliga och praktiska genomgångar. Du ska föra anteckningar och dokumentera under lektionerna. När ditt slöjdföremål är färdigt ska du muntligt och skriftligt utvärdera arbetet och publicera text och bild.

 

Vad som ska bedömas:

 • om du kan formge och framställa slöjdföremål efter instruktioner

 • om du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och lämpligt sätt

 • om du kan göra val och motivera varför

 • om du kan utveckla idéer

 • om du kan göra val i arbetet som leder arbetet framåt

 • om du kan ge omdömen om din arbetsinsats

 • om du kan tolka och resonera kring föremålets symboler, färg, form och material

 

Hur det ska bedömas:

Muntliga redovisningar

Diskussioner

Skriftlig redovisning

Handarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6