Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-04-19 13:22 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik
En stor del av det samhälle vi har runt omkring oss byggs upp kring programmering. Arbetsområdet ska ge en inblick i vad programmering betyder för samhället och hur man gör för att programmera.

Innehåll

Fakta

Vi kommer att arbeta med en pdf-fil som delas ut vit unikum och showbie

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

·        Beskriva begreppen, datorprogram, operativsystem (OS) och App. Likheter och skillnader.

·        Förklara vad som menas med maskinkod (binär kod) och källkod. Likheter och skillnader.

·        Förklara vad en kompilator har för funktion.

·        Förklara vad som menas med ett programmeringsspråks syntax.

·        Förklara vad som menas med en algoritm inom programmering.

·        beskriva likheter och skillnader mellan textbaserad programmering och visuell programmering.

·        tolka en enkel algoritm programmerad i code.

·        tolka en enkel algoritm programmerad i Javascript.                    

·        beskriva och ge exempel på vad som menas med sekvens, repetition och villkor inom programmering.

·        förklara vad som menas med en variabel inom programmering.

·        förklara vad som menas med klient-server.

·        Enkelt beskriva hur en pekskärm fungerar.

·        Ge exempel på olika sensorer som finns inbyggda i en telefon och hur de kan interagera med appar.

·        Förklara vad som menas med att kryptera information.

Du kommer få visa kunskaper kring dessa begrepp vid ett prov.

 

Praktisk programmering

Du ska redovisa program du skriver för att lösa problem i olika programmeringsmiljöer.

·        Blockprogrammering i Code.

·        Textprogrammering i Javascript

·        Blockprogrammering i Legomindstorm

Du kommer få uppdrag som du ska lösa och redovisa hur du löst dem efter hand. Dessa ska redovisas och beskrivas hur de är konstruerade.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: