👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-04-19 13:23 i Gläntanskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola F – 9 Svenska som andraspråk
Läsning av en skönlitterär bok.

Innehåll

Läsning

I det här arbetsområdet kommer du att läsa en skönlitterär bok och skriva en läslogg. Efter att du har läst boken kommer du att skriva en recension. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

utveckla din läsförmåga och ditt intresse för att läsa och skriva på svenska. 

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska läsa en skönlitterär bok (en berättelse).

Du ska skriva en läslogg.

Efter avslutad läsning ska du skriva en recension. 

Hur?

Du läser din bok.

Du skriver läsloggen i ett dokument i Google Classroom.

Du skriver din recension i ett dokument i Google Classroom. Vi skriver ut recensionen och sätter in den i pärmen med bokrecensioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sva  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sva  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sva  7-9

Matriser

Sva
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Sva
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
 • Sva
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika personer och situationer.
 • Sva
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
 • Sva
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
 • Sva
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
 • Sva
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sva
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
 • Sva
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
 • Sva
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
 • Sva
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
 • Sva
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
 • Sva
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
 • Sva
Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.