Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk åk7 (Upplaga 3)

Skapad 2018-04-19 14:03 i Västra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 Matematik
Här kommer vi att arbeta med bråk

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

 • vad är ett bråk

 • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form

 • jämföra storleken på olika bråk

 • räkna ut en viss del av ett antal

 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare

 • skriva om bråk till decimalform

 • om bråk, volym och vikt

 • om bråk, förhållande och proportioner

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


  Begrepp att kunna använda och förklara:

  • bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta, förenkling, förlänga, del av, andel, decimalform,

  • förhållande, proportion

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 7.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:


- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt 
och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Uppgifter

 • Planering för avsnittet

Matriser

Ma
Bråk

Insats krävs
>>>
>>>
>>>
Begrepp
 • Ma
Metod
 • Ma
Problemlösning
 • Ma
resonemang
 • Ma
Kommunikation
 • Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: