Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk6 Värpingeskolan

Skapad 2018-04-19 14:17 i KSU Värpinge Lunds för- och grundskolor
Här är målen, undervisningen och bedömning för Matteborgen 6A-B.
Grundskola 6 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår bok, Matte Direkt Borgen 6A och 6B, kommer vi att jobba med att lära oss att lösa olika matematiska problem. Vi kommer även att arbeta med att finslipa kunskaper inför de nationella proven.

Innehåll

Mål:

Decimaltal

När du har arbetat med detta ska du:

- Kunna placera in decimaltal på en tallinje

- Kunna omvandla 10-delat till tusendelar från bråk till decimalform

- Kunna multiplicera och dividera med 10 och 100.

- Kunna multiplicera och dividera decimaltal.

 

Procent och sannolikhet

När du har arbetat med detta ska du:

- Förstå vad begreppet procent betyder

- Kunna bedöma delmängder med hjälp av procent

- Kunna räkna ut enkel sannolikhet 

- Omvandla mellan Bråk, Decimal och Procent

 

Geometri

När du har arbetat med detta ska du:

- Kunna beräkna arean på en Rektangel, kvadrat samt triangel.

- Kunna beräkna radie och diameter samt area och omkrets på en cirkel.

 

Algebra

När du har arbetat med detta ska du:

- Kunna beräkna en okänd variabel i en enkel ekvation av typen 36+x=42 

 

Enheter och skala

När du har arbetat med detta ska du:

- Göra beräkningar och omvandlingar med längd-, vikt- och volymenheter.

- Kunna beräkna körsträcka vid en viss tid och en viss hastighet.

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: