👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Trafik åk 1

Skapad 2018-04-19 14:28 i Stora Högaskolan Stenungsund
Vi kommer att arbeta med trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Idrott och hälsa Bild
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken för att kunna känna sig säker. Vi kommer att lära oss trafikregler, trafiksäkerhet och vi kommer även att undersöka trafiken runt skolan.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

 

Undervisningen i SO ska syfta till att du ska lära dig om hur man beter sig i trafiken och hur man kan känna igen riskfyllda platser i trafikmijön.

Vi kommer att lära oss om trafiksäkerhet, regler i trafiken och om hur trafiken runt vår skola ser ut.

Vi kommer att lära oss om olika vägmärken och vad de betyder.

Det här kommer jag att lära mig.

Under arbetets gång kommer du att utveckla din förmåga att visa och ge exempel på hur man som gående och cyklist beter sig i trafiken på ett säkert sätt samt hur man kan känna igen riskfyllda platser i trafiken. Lära dig några viktiga vägmärken, vikten av att använda cykelhjälm samt undersöka trafiken runt skolan.

Hur kommer vi att lära oss om trafiken?

Vi kommer att:

- samtala om trafiksäkerhet och grundläggande trafikregler för fotgängare och cyklister.
- lära oss några olika vägmärken, öva oss på att gå på ett säkert sätt i trafiken.
- undersöka trafiken runt skolan genom observationer och enkla undersökningar.
- rita, skriva och berätta om hur trafiken ser ut nära skolan.
- se på avsnitt ur "Gatsmart".
- göra fotocollage.

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • visa och ge exempel på hur man som gående och cyklist beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • identifiera riskfyllda platser i trafiken.
 • känna till några viktiga vägmärken.
 • förklara vikten av att använda cykelhjälm.
 • undersöka trafiken i närmiljön runt skolan och redovisa ditt resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3