👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar

Skapad 2018-04-19 14:42 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Under denna period kommer vi testa på lekar i alla dess former. Vi tester på nya, men kommer även att göra redan kända lekar.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under denna period kommer vi testa på lekar i alla dess former. Vi tester på nya, men kommer även att göra redan kända lekar.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 35 - 43

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 Se nedan

 

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

 Se nedan

Så här kommer vi att arbeta:

Varje lektion börjar med en uppvärmning av antingen en lek som t.ex. jaga eller löpning.

Därefter så går vi gemensamt igenom leken vi kommer att leka och sedan utför vi den.

Hur allt detta kommer att ske kan variera beroende på gruppen, storlek på salen och antal deltagare. 

Vi tittar på följande förmågor

Att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och att du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

Att du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Elevens ansvar och inflytande

Du ska ha med dig nödvändig utrustning inför varje lektion, lyssna vid genomgångar och samlingar och vara aktiv på lektionerna.

Du som elev får gärna komma med förslag på lämpliga uppvärmningsövningar/lekar.

 

Olika lekar vi kommer att välja bland:

Bläckfisken

Välj en som är "kullare" som ska stå i mitten av ett markerat rektangulärt lekområde. Övriga deltagare ställer sig utmed en av sidorna. Kapten Krok, som kullaren kallas, ropar ”NU” och då ska alla andra springa över från den ena sidan till den andra.
De som blir kullade ska stanna där de blir tagna och förvandlas då till "bläckfiskar".
Bläckfiskar får kulla andra som springer för nära dem och på så vis blir det långa murar av farliga bläckfiskar. Deltagarna ska alltså klara sig förbi bläckfiskarmarna, samtidigt som de även försöker komma undan Kapten Krok.

 

Draget

Två lag på var sin sida om en mittgräns. Tävlingen går ut på att dra över folk från andra laget till sin sida. Man får inte gå in på den andra planhalvan utan att vara länkad tillbaka till sin egen via sina lagkamrater. När någon är dragen över eller lossdargen från sitt eget lags länkar är man med på andra laget. Till slut har ena laget som är flest vunnit.

 

Krabbfotboll

Krabbfotboll spelas som vanlig fotboll på en liten plan, men deltagarna ska gå som en krabba, på alla fyra med ryggen ned.
Man kan även ordna ett krabblopp. Ställ alla deltagare bakom en linje.
På startsignal ska man sedan förflytta sig så fort som möjligt på alla fyra till en mållinje ca 20 meter bort. Både händer och fötter måste vara i golvet eller marken hela tiden annars blir man diskvalificerad.
Den som först når mållinjen får titeln Herr eller Fru krabba.

 

Ambulanskull

En eller två kullare och ett sjukhus (en tjockmatta) någonstans i salen. När någon blir kullad sätter den sig ned och väntar på ambulansen som består av minst två (helst fyra) elever som försiktigt bär den kullade till sjukhuset. När han ligger på mattan är han fri igen. Man får inte kulla någon i ambulansen. Alternativt skottkärrekull. Som ambulanskull men kullad ställer sig i armböjställning och blir fri när någon kört skottkärran till verkstaden (mattan).

 

Närmast vinner

Två till tre lag, alla i lagen springer i turordning en viss sträcka och tiden tas för varje lag. Sedan springer de samma sträcka igen, det lag som tidsmässigt springer närmast den egna första tiden vinner.

 

Kanonkull

Tillbehör: Mjuk boll
Man kan ha en eller två bollar beroende på antalet. Någon börar och försöka kasta på folk. När man blir träffad får man gå av plan och ställa sig vid kanten, tills det att den som kullat en blir träffad. Då får man gå in igen. När bollen nuddat mark kan vem som helst ta den och försöka kasta på andra.

 

Runtkull

Alla står på led. Den som står längst fram ska på signal börja jaga den som står längst bak. Han får bara springa motsols. Den som är jagad kan springa valfritt håll runt ledet. Den som är han kan dutta ut någon ur ledet och då blir den han. När den som är han har tagit någon ställer han sig längst fram och den som blivit tagen jagar den som är längst bak i ledet.

 

Boboll

Samma uppställning som brännboll men innelager kastar/slår ut en mjukboll. I stället för att kasta till en brännare skall ute laget med bollen träffa eleven som springer runt banan. De får inte gå med bollen, de kan passa varandra. Har de inget läge att kasta på löparen kan de kasta bollen över utslagslinjen, då stannar löpare 1. Nr. 2 från innelaget kastar/slår då ut, på banan finns då två från innelaget. Blir man bränd ställer man sig sist i ledet. Det finns bara "frivarv" eller bränd, båda sakerna ger poäng. Lagen byter när alla i innelaget gjort en gång. Flest poäng i slutet vinner.

 

Kedjekull

Två kullare, när någon blivit kullad bildar de kedja, tar kullaren i hand, de två försöker kulla de andra. När kedjan består av fyra elever delas de upp i två par och fortsätter. De två sist kullade börjar nästa omgång som kullare.

Nummerkapplöpning

Eleverna står i ring med en meters lucka och de får en siffra mellan ett och fyra. När ledaren ropar en siffra skall alla som har den siffran springa ett varv medsols och sedan sätta sig ned på sin plats igen, den som hinner först vinner. Om de vill springa förbi någon sker detta på utsidan av den andre, utan att trängas. Kan varieras genom att ledaren berättar en historia där alla siffror ingår, de springer då när de hör sin siffra.

Fler stafettlekar

- Balansera en bok på huvudet
- Gå skottkärra
- Sjung en sång ståendes på ett ben. (Om man sätter ner benet innan man sjungit klart får man börja om.)
- Ägg (eller potatis) på sked
- Hoppa säck

Stressboll

Det krävs lika många mjuka bollar eller kuddar som deltagare.
Ha en person som är domare och tidsräknare.
Dela upp i två lag. Se ut en plan och dela den i mitten till två lika stora planhalvor.
Markera gärna med ett hopprep eller liknande var gränsen går. Bestäm hur länge omgången ska hålla på och ta tid, t.ex. 60 sek. Alla i båda lagen ska nu kasta över sin boll eller kudde till den andra planhalvan.
När en boll kommer över gäller det att kasta tillbaka den till andra laget igen.
När tiden är slut vinner det lag som har minst antal bollar på sin planhalva.

Fånga svansen

Alla deltagare utom en, står på ett led och håller kring midjan eller axlarna på den framför.
Kullaren står framför ledet mitt emot dess förste person.
På en given signal ska kullaren försöka kulla personen längst bak i ledet.
De övriga ska försöka skydda kullaren så att han inte kommer åt den sista personen, men utan att stoppa kullaren med händerna, utan bara genom att vrida ledet så kullaren inte kommer åt.

Parkull

Man står i par två och två i en ring. En person ska jaga en annan. Den kan rädda sig genom att ta tag i ett par. Den som då tidigare stod med den personen f år springa iväg och blir jagad. Alternativt kan man skifta så att den som blir friställd i ett par blir jagare och den som tidigare jagade blir jagad.

Balansera bollen

Tre deltagare leker tillsammans. De sträcker upp var sin arm med pekfingren utsträckta. På fingertopparna lägger de en boll som de gemensamt försöker hålla uppe. På detta sätt ska bollen bäras runt en bana. När de tre deltagarna tränat några gånger, kan banan göras svårare genom att enkla hinder läggs till. Man kan också göra detta till en stafett, där man tävlar mot varandra.

Bollstå

Alla deltagarna utom en, som blir jägare och har en tennisboll, står i en uppritad cirkel. Jägaren studsar bollen i marken och så ska alla springa ut ur cirkeln. När jägaren fångat bollen igen, ropar jägaren bollstå. Då ska alla stanna och stå stilla. Nu ska jägaren träffa en av deltagarna med bollen (under midjan). Den som träffas av bollen får bli ny jägare.

Bredbensboll

Deltagarna står bredbent i ring med fötterna intill varandra. Vänster hand på ryggen. Med den högra handen rullar deltagarna en boll fram och tillbaka mellan varandra. Leken går ut på att få bollen mellan benen (målet) på någon av deltagarna. Lyckas det, får denne gå utanför ringen och vara bollkalle. Målet försvaras med höger hand. Leken pågår tills det är endast en kvar.

Chileboll

Deltagarna bestämmer en begränsad yta som lekplan. Alla måst veta namnen på varandra. En utses till Chileman som står i mitten med en boll. Chileman kastar upp bollen högt i luften och ropar ett namn på någon av deltagarna. Den som blivit uppropad måste springa in och fånga bollen, ta lyra och genast kasta upp bollen i luften igen och då också ropa ett nytt namn o.s.v. Den som missar lyran, måste få tag i bollen och då ropa STOPP. Vid missad lyra springer de övriga deltagarna iväg från bollen så långt lekplanen tillåter. Vid STOPP måste alla stanna och den som har bollen ska kast den på en av deltagarna, som då blir bränd. Leken fortsätter nu med att den brände blir Chileman och kastar bollen högt i luften o.s.v.

Kaninjakten

Bilda små ringar med fyra – fem deltagare i varje ”kaninhål”. En deltagare i varje ring placeras i mitten som kanin i kaninhålet. Utanför ringarna finns en räv och ytterligare en kanin. Räven jagar den fria kaninen, som kan rädda sig genom att springa in i något ”kaninhål”. Kaninen släpps in, men räven stängs ute. Den kaninen som finns i hålet måste genast springa ut och bli jagad av räven. när räven lyckats kulla kaninen byter du uppgifter. Byt uppgifter ofta. När man kan leken, använd flera rävar och flera ”fria kaniner” samtidigt.

På och av

Använd en filt, ett stort oömt täcke eller en duk som du kan lägga på golvet eller marken. Låt alla barn få ställa sig längs kanterna och den som ni har utsett som domare kan ropa "Hoppa bort från filten" och "Hoppa upp på filten". Gör det omväxlande några gånger och låt barnen hoppa på och av filten. Låt det bli lite mer spännande då du ropar "Hoppa upp på filten" två gånger i rad! De barn som då hoppar av filten är ute ur leken och får vara domare tillsammans med dig. Använd musik som en del av leken, så blir det ännu roligare att hoppa på och av filten! Till slut blir det ju bara en kvar och då kan den personen få börja att vara domare nästa omgång!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa stadiematris åk 4-6 Fässbergsskolan

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Delta & anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Ej progression.
Ej progression.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Ej progression.
Ej progression.