👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ELD!

Skapad 2018-04-19 17:12 i Björndammens fritidshem Partille
Om du vill kan du välja en beskrivande trevlig text här. Du kan även välja en bild tillsammans med din text. Glöm ej att radera denna text.
Grundskola F – 6
Vad skulle hända om all lek försvann? Varför finns det inga lekar med eld, eller gör det? Hur lagade man mat förr?

Innehåll

Mall

Pedagogisk planering för fritidshemmet

Datum: _________2018 - 05 - 03______________

 

Område: Utomhusvistelse, fysisk aktivitet, 

 VARFÖR?

Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument ?

___________________________________________________________________

__________

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________

 

Konkret/konkreta mål. Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha

utvecklat/lärt sig?

____________________________________________________________________

____Utveckla samarbete i grupp. Få en grundläggande förståelse för hur eld funkar och dess historiska betydelse. Förstå och kunna sätta in elden i betydelsen för människans utveckling._______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________

 

VAD? Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från kursplaner:

___________________________________________________________________

__Tema utomhusvistelse, fysisk aktivitet, friluftsliv_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________

 

HUR? Arbetssätt/metod:

___________________________________________________________________

_______Vara ute och göra eld. Barnen skall få vara med och elda enligt learning by doingprincipen. Även prata om brandsäkerhet  och hur man släcker elden bäst i olika situationer.____________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________

 

DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?

___________________________________________________________________

_______Bilder och text. Försöka att visa pågående process._________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________

 

UTVÄRDERING Vem, vad och hur?

___________________________________________________________________

_____Se nedan______________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________

 

NÄR? Tidsplanering, utvärdering och reflektion

___________________________________________________________________

______________Fem tillfällen under VT -18 fram till skolavslutningen.____________________________________________________

_____Kort reflektion sker efter varje grupptillfälle och utvärdering när alla fem gångerna är avklarade.______________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
    Gr lgr11  -
  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
    Gr lgr11  -
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
    Gr lgr11  -