👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Bråk och procent" åk 7 vt -18

Skapad 2018-04-19 18:26 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik
Här får du lära dig:

-uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform

-samband mellan andel, del och helhet

-använda dig av samband för att lösa vardagliga problem

-förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp

Viktiga begrepp:

bråkform, täljare, nämnare, förkortning, enklaste form, förlängning, andel, del, det hela, decimalform och procentform

Innehåll

Övergripande kunskapsmål

Syfte

Centralt innehåll

 

Genomförande


Vi arbetar med "Bråk och procent" på fyra olika nivåer.
Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Filmer att titta på för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.

Använder formativ bedömning (som eleverna själva gör), inlämningsuppgifter, diagnos och prov.

Filmer

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna, träna....

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • självskattning
 • muntliga redovisningar
 • gruppdiskussioner
 • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9