👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Sexualkunskap Åk 6

Skapad 2018-04-20 08:11 i Domnarvets skola Borlänge
Sexualkunskap innefattande: puberteten, reproduktion och sexualitet och frågor kring kärlek, relationer, ansvar och identitet.
Grundskola 6 Biologi
Vi ska prata om pubertet, identitet, sexualitet och kärlek.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Söka och tillägna sig kunskaper om ämnet sexualkunskap för att muntligt och skriftligt beskriva och förklara med för ämnet aktuella begrepp och koppla till vad som händer i kroppen.

Vi kommer att arbeta med

Vi behandlar pubertet, reproduktion, sexualitet och diskuterar kring frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Arbetsformer

Arbete med texter med begrepp inom ämnena pubertet, reproduktion och sexualitet i helklass. Diskussion frågor kring kärlek, relationer, ansvar och identitet. Vi kommer också ha killsnack och tjejsnack där eleverna får ställa skrivna frågor och lägga i en låda. Alla elever ska skriva en lapp (har man ingen fråga så skriver man "har ingen fråga") för att undvika att någon blir utpekad. Inga frågor som är personliga om oss lärare eller andra elever kommer att tas upp under diskussionen!

Bedömning

Svar på frågor i ett skriftligt prov. Deltagande i muntlig diskussion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet) Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner, anpassade till sammanhanget.
Dina diskussioner har viss anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har relativt god anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till sammanhanget.
Du skapar framställningar med viss anpassning.
Du skapar framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar framställningar med god anpassning.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att föra resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och därvid relatera till några samband i människokroppen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.