👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2018-04-20 08:35 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Du kommer att få lära dig om din egen ekonomi, familjens ekonomi och samhällets ekonomi.

Innehåll

Tidsperiod

v 17- 23

 

Centralt innehåll

Se nedan.

Kunskapskrav och bedömning

Se matrisen nedan.

Så här kommer vi att arbeta:

 

Genomgångar

Filmer

Enskilda uppgifter

Samtal och diskussioner

Värderingsövningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
    Sh  4-6
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
    Sh  4-6
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris Samhällskunskap Eklandaskolan mall

På väg mot E
E
Mer än godtagbara kunskaper
A
Undersöka strukturer i samhället
Eleven har grundläggande kunskaper om hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.