👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik åk 6

Skapad 2018-04-20 09:06 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Svenska
Beskrivning av arbetsområdet grammatik för åk 6.

Innehåll

Syfte:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket och kan utveckla sin språkliga förmåga och utveckla sina texter. 

 

Arbetssätt:

Eleverna har under tidigare årskurser arbetat med formlära och då med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. I år kommer vi att fördjupa våra kunskaper inom de ordklasserna t.ex. genom att arbeta med singular/plural, bestämd/obestämd form, komparation av adjektiv och verbens former och tempus. Vidare kommer vi arbeta med de resterande 6 ordklasserna: adverb, räkneord, interjektioner, pronomen, konjunktioner och prepositioner. Vi kommer även arbeta med huvudsats och bisats. 

 

Vi kommer under området att:

 • Ha teorilektioner
 • Arbeta med arbetsblad
 • Göra ordklassfilmer

 

Arbetsgång:

20/4 eller 27/4 (beroende på vilken dag du glaserar lera) 

Substantiv

 • bestämd- obestämd form
 • singular, plural

26/4

Verb

 • tema
 • tempus

3/5

Adjektiv

 • Komparera

9/5 och 16/5

 • Träna de fördjupade kunskaperna

17/5 

Kunskapstest på fördjupade kunskaper om substantiv, adjektiv och verb

 

18/5

 • Huvudsats, bisats

23/5

 • Träna huvudsats, bisats

24/5

Kunskapstest huvudsats, bisats

 

Vecka 22 gör vi ordklassfilmer och tittar på dem!

 

Bedömning:

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna och genom två kunskapstest. Det ena kommer att handla om de fördjupande delarna av substantiv, adjektiv och verb och det andra kommer att handla om huvudsats och bisats.

Du visar dina kunskaper:

 • Genom att aktivt delta i diskussionerna under teoripassen.
 • Genom att aktivt delta i arbetet med ordklassfilmerna så att budskapet når fram till kamraterna när vi ser filmerna.
 • I de två kunskapstesten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6