👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sö: Världsreligioner v.15-23

Skapad 2018-04-20 09:18 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är meningen med livet? Hur skapades världen? Detta är några frågor som många människor ställer sig och finner sitt svar i olika religioner. Vi ska nu titta närmare på några av världens största religioner.

Innehåll

Inledning: 

Hur människor väljer att se på livet och hur deras vardagsliv skiljer sig beroende på kultur och religon. För att på ett bra sätt få förståelse för andra människor är det viktigt att ha kunskap om världens största religoner. I detta arbetsområde kommer vi att fördjupa oss inom judendom, islam, hinduism och buddhism. 

Arbetssätt: 

 • Genomgångar av varje religion
 • Sammanfattningar av text och filmklipp
 • Användandet av viktiga begrepp 
 • Diskussioner i helklass 

Uppgifter: 

 • Arbetshäfte om Bibeln 
 • Läsa text och svara på frågor tillhörande texten
 • Deluppgifter vid varje religon

Kunskapskrav:

 •  Världsreligioner 
 • Samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar 
 • Skildring av livsfrågor 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6