👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Opalens Fest; Barns delaktighet och inflytande.

Skapad 2018-04-20 09:30 i Skattkistans förskola Hörby
Barns delaktighet och inflytande.
Förskola
Vi vill utveckla och medvetandegöra barns inflytande och delaktighet med utgångspunkt från barnens intresse och önskan att få ha en fest.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Barnens inflytande och delaktighet.

Vi vill synliggöra och medvetandegöra både för barn, föräldrar och pedagoger hur barns inflytande och delaktighet i arbetet på förskolan kan se ut. Vi vill också arbeta med att synliggöra och medvetandegöra hur man kan arbeta med förskolans uppdrag att skapa ett demokratiskt klimat, där samhörighet och ansvar kan utvecklas.

Så här ska det gå till

De äldsta barnen (De barn som ska börja förskoleklass till hösten) på Opalen får tillsammans starta upp projektet, berätta, rita och planera festen. Alla barn involveras i planerna och vi diskuterar och beslutar om hur festen skulle kunna se ut. Tillsammans förbereder vi och genomför en fest. 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Planering i skolbanken

Barnens egna dokumentationer

Utvärdering tillsammans med barnen. Tillsamman tittar vi på de kort och filmer som vi tagit och satt tillsammans till en sammanfattande dokumentation i iMovie. 

De äldsta barnen (De barn som ska börja förskoleklass till hösten) diskuterar sina teckningar som de ritade då vi startade upp projektet. Hur tänkte vi då vi planerade festen? Hur blev det?

Diskussioner, analys och utvärdering i arbetslaget.

Barn och pedagoger ställer sig frågan: Vad har vi lärt oss?

Hur blev det?

Det blev en mycket lyckad fest där det uppfattades som om att barnen kände sig väl förberedda och delaktiga. Under resans gång erbjöds barnen flera lärandesituationer, så som att uttrycka sig i bild, berätta och diskutera med sina kompisar. Delge sina kompisar sina planer och delta i ett demokratiskt beslut där vi tillsammans röstade fram att det skulle bli en pyjamasfest. Efter barnens önskningar blev det tårta som vi själva bakade. Då vi bakade fick vi praktiskt erfara både samarbete, mattematiska kunskaper och praktiskt erfara hur man bakar en kaka. Alla barnen är vid det här laget involverade i festen och vi har hela tiden filmat och fotograferat. Barnen hjälps nu åt att tillsammans dekorera/pynta inför festen, allt enligt barnens önskemål och initiativ. Ett härligt samarbete utbröt då julgranskulorna plockades fram att pyntas med. Efter festen fick barnen titta på de filmer och foto som vi tagit. Detta blev grunden till barnens egen utvärdering. de äldre barnen fick också titta på sina inledande bilder som de gjort och reflektera kring dessa. Under resans gång uppstod frågan, När ska vi ha vår fest? Då gjorde vi en almanacka där vi räknade ned dagarna. Månad, dagars namn, dagar då vi är på förskolan och dagar då vi är lediga diskuterades. Det hela gav en erfarenhet av tidsuppfattning och känsla av sammanhang.

Analys

Att verkligen ta vara på barnens tankar och idéer och göra något av dem, skapade ett lugn i gruppen. En del bitar som att rösta, uppfattades som svårt att förstå för barnen men några kunde i vår utvärdering klart redogöra för processen och alla barn var helt klara på att det var pyjamasfest vi skulle ha trots att andra alternativ föreslogs och diskuterades. Att delaktigheten var stor kunde märkas i vår utvärdering då en del barn var sjuka då vi hade vår fest, men kunde uttrycka att det inte gjorde så mycket att de missat festen, de kunde ju se den på film. Alla barn hade möjlighet att vara delaktiga, var och en efter sin förmåga och intresse. De äldre barnen var de barn som ledde projektet men var mycket öppna för att involvera de övriga i gruppen.

Vad behöver nu utvecklas?

Vi tar med modellen, eller delar av den, då vi arbetar med nya projekt.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016