Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2018-04-20 11:08 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Nu är det dags att jobba med litteraturhistoria. Det handlar om författare och deras böcker från antiken och framåt. När vi är klara med detta arbete ska du ha kännedom om några författare och deras verk.

Innehåll

Man delar in litteraturhistorien i epoker. En epok är en tid, period, i historien. Den börjar vid en tidpunkt och slutar vid en annan tidpunkt. Ofta överlappar de olika epokerna varandra. Det betyder att en epok börjar innan den före har slutat. De olika epokerna är: 

Antiken ca 800 f.Kr. – 500 e.Kr. 

Medeltiden ca 500 – 1500 

Renässansen ca 1300 – 1700 

Upplysningen ca 1700 – 1800 

Romantiken 1760 – 1840 

Realismen 1830 - 1910 

 

Antiken 

Man brukar säga att vår moderna litteratur föddes i det antika Grekland på 800-talet f.Kr.  

Grekerna delade in litteraturen i tre olika grupper. 

Epik, långa berättelser,  

Dramatik, teaterpjäser och  

Lyrik, känslofyllda dikter 

Den mest kände av de antika grekiska, episka författarna är Homeros. Han anses ha skrivit ner Iliaden och Odysséen. Iliaden handlar om kriget mellan Grekland och Troja. Och Odysséen handlar om en av de grekiska kungarnas resa tillbaka från kriget. 

 

Medeltiden 

Under medeltiden så spreds kristendomen över Europa, så mycket av det som skrevs var religiösa texter. Folk var rädda för att hamna Helvetet för det var dit man kom om man inte gjorde som kyrkan sade. Författaren Dante skrev en berättelse om Dödsriket, om Paradiset och Helvetet och dess hemskheter.  

Under Högmedeltiden kom de så kallade ”riddarromanerna” till. De mest kända är den om ”Arthursagan” från England och ”Rolandsången” från Frankrike.  

Renässansen 

Under den här tiden så ville man återuppliva den gamla antika kulturen, konsten och arkitekturen. I litteraturen kritiserade man ofta kyrkan och kungen, men man vågade inte skriva det rakt ut, för då kunde man bli straffad. 

Man skrev också böcker där man drev med de gamla riddarromanerna från Medeltiden. En sådan bok skrevs av Miguel de Cervantes och hette Don Quijote. Den handlar om en man som tror att han är en riddare och att alla väderkvarnarna är jättar som han måste besegra. 

Renässansens tankar började i Italien, men spreds ganska snabbt till andra länder som Spanien och Frankrike. I England fanns en man som hette William Shakespeare. Han skrev många teaterpjäser. Shakespeare inspirerades av antikens dramer, men flyttade handlingen till sin nutid, alltså till 1600-talet. Ett av hans mest kända verk är Hamlet, som egentligen är en urgammal dansk berättelse. 

 

Upplysningen 

Under 1700-talet började människorna kritisera kungens och adelns fördelar allt mer. Man ville bli mer jämlika. Man började även kritisera kyrkan. Man utbildade sig och man såg att vetenskapen kunde ge andra svar än religionen.  

Några av de böcker som vi kallar klassiker skrevs under den här tiden. Daniel Defoe skrev Robinson Crusoe och Jonathan Swift skrev Gullivers resor. 

 

Romantiken 

I mitten och mot slutet av 1700-talet började många tröttna på upplysningstankarna och man började tänka annorlunda. Från att ha tänkt väldigt vetenskapligt började människorna istället längta efter magi, kärlek och äventyr. Man började skriva romantiska böcker. Johann Wolfgang von Goethe skrev Den unge Werthers lidanden. Edgar Allan Poe skrev skräcknoveller som För tidigt begravd och Korpen och Mary Shelley skrev den kanske mest kända boken under den här tiden, Frankensteins monster. 

Realismen 

Runt 1830 dyker en ny litterär stil upp. Några av den tidens författare ville bort från det romantiska och istället ville de visa världen som den var.  På sätt och vis så var detta en följd av att Västeuropa industrialiserades och att nya politiska inriktningar föddes. 

En av Englands främsta författare var Charles Dickens. Han skrev bl.a. Oliver Twist och En Julsaga. En annan stor författare under den här tiden var ryssen Fjodor Dostojevskij. Han skrev en bok som heter Brott och Straff. 

Under den här tiden så kom allt fler kvinnliga författare fram. De skrev ofta om självständiga och starka kvinnor. Ett exempel är den brittiska författarinnan Charlotte Brontës roman Jane Eyre.Ett annat exempel på en stark kvinna är amerikanskan Harriet Beecher Stowe. Hon skrev Onkel Toms Stuga, för att hon tyckte att slaveriet var fruktansvärt. Människornas reaktioner på boken var en av anledningarna till att Amerikanska inbördeskriget bröt ut och att slaveriet till slut avskaffades. 

 

Det här var en kort presentation av de olika epokerna.  

Din uppgift blir nu att: 

 • Läsa ett utdrag från en av klassikerna från en av epokerna 

 • Skriv en kort sammanfattning av den texten 

Sammanfattningen ska vara klar fredagen 4 maj, vecka 18 

Du ska presentera författaren på följande sätt: 

Du ska tänka dig att du är författaren och skriva ett brev där du berättar om ditt liv. Tänk dig att du skriver brevet till någon som du inte känner eller att du skriver brevet till någon i framtiden.  

Ta reda på fakta om författaren och om den tid han/hon lever i. Sedan ska du presentera det i ett brev. Fakta om tiden som författaren lever i kan t ex vara: 

 • När är epoken som författaren lever i 

 • Vad är typiskt för just denna epok 

 • Hur levde människorna 

 • Var religionen viktig 

 • Kunde människorna läsa 

 • Vad tyckte människorna var viktigt 

 • Vilka andra viktiga författare fanns under de här epoken 

Efter detta arbete ska du ha kunskap om några kända författare och deras verk och förstå att verket speglar den tid som det skrevs i. 

Det som kommer att bedömas är din förmåga att 

 • koppla samman verk och tid 

 • Redogöra för vad som är typiskt för den tid verket kom till 

 • Redogöra för människornas levnadsvillkor och dess betydelse för hur författarna skrev 

 • Sammanfatta en text 

 • Att du följer stavningsregler, skiljetecken, nytt stycke 

 

Brevet ska vara klart senast fredag 25 maj, vecka 21 

 

 

 

 

Matriser

SvA
SVA, grundmatris

E
C
A
Läsa med flyt
 • SvA
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Skriva texter och berättande texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: