👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-04-20 12:40 i Dalabergsskolan Uddevalla
Ett arbetsområde kring stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig hur människor levde i Sverige under forntiden. Utifrån en tidslinje lär vi oss om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi ska även lära oss om hur forntiden idag har lämnat spår efter sig i vår natur.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området

Lära dig skillnader och likheter mellan olika tidsepoker
Lära dig hur människor har levt i olika tider

 

Arbetssätt - det här ska vi göra

Läsa och skriva faktatexter om forntiden.

Diskutera och reflektera kring likheter och skillnader kring de olika tidsepokerna.

Ta del av faktafilmer om forntiden.

 

Bedömning - det här ska bedömas

 

Din förmåga att:

-placera ut de olika tidåldrarna på en tidslinje

-förstå och använda begrepp som hör ihop med arbetsområdet.

-kortfattat berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

-göra enkla jämförelser mellan hur människor levde under forntiden och hur vi lever idag

-berätta och beskriva några spår från forntiden som finns kvar idag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv SO SvA
Bedömningsmatris 1-3

Genom undervisning i samhällsorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3
So
Förmågan att beskriva delar av människan tidiga historia:
Du kan - med hjälp -namnge de olika tidsåldrarna och berätta kortfattat om hur människor levde då.
Du kan - på ett enkelt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då .
Du kan - på ett utförligt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då
So
Förmåga att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen:
Du kan - med hjälp - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett enkelt sätt - beskriva ur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett utvecklat sätt - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
So
Förmågan att använda tidslinjer och tidsbegrepp:
Du kan - med hjälp - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - till viss del - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - i stor utsträckning - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.