Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden ht 17/ vt 18

Skapad 2018-04-20 14:39 i Mörsils förskola Åre
Förskola
Konkret​ vill vi att: ​ Barnen ska uppleva sitt eget och andras värde och känna gemenskap, delaktighet och trygghet i gruppen. ​ Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra.

Innehåll

Utifrån läroplans målet;

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

● förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Lpfö 98/10 s.8).

 

Kommer vi att arbeta så här:

Göra barnen delaktiga i konfliktlösningar. Alla inblandade ska få säga sin åsikt och bli lyssnad till. Pedagogers förhållningssätt ska vara att alla barn och vuxna har lika värde.

Vi säger hej med tilltalsnamn när vi möts på morgonen. Vi uppmuntrar positiva handlingar som till exempel ett barn hjälper en annan hur man delar potatisen.

När ett barn är frånvarande från verksamheten så pratar vi som är där om varför det barnet är borta. Sedan välkomnar vi det barnet när det kommer tillbaka.

Vi ska låna böcker med normkritiskt innehåll och mångkulturella inslag.

Vi ska skapa QR koder som innehåller sånger, sagor, rim och ramsor på olika språk och då i första hand de språk vi har på avdelningen.

Leksaker som vi erbjuder ska möjliggöra samtal kring olikheter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: