Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en bra klasskamrat

Skapad 2018-04-21 20:22 i Skolbyns skola Hudiksvall
Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och ha arbetsro? Vilka regler behöver vi ha på skolgården för att alla ska må bra och få vara med? Hur ser du att en kompis är glad, arg eller ledsen? Hur kan du säga "sluta" på ett tydligt sätt så att en kompis förstår att du inte vill mer? Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
"Den som är stark måste också vara väldigt snäll!"

Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och ha arbetsro? Vilka regler behöver vi ha på skolgården för att alla ska må bra och få vara med?

Hur ser du att en kompis är glad, arg eller ledsen? Hur kan du säga "sluta" på ett tydligt sätt så att en kompis förstår att du inte vill mer?

Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla din:

Kommunikativ förmåga

* Att kunna samtala med varandra.

*Att kunna beskriva hur du känner i olika situationer. Hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen.

Analysförmåga

* Att förstå hur andra människor påverkas av det man säger eller gör.
* Att förstå att alla är olika och behöver träna på olika saker.

Metakognitiv förmåga

* Att kunna tala med varandra och reda ut när det blir bråk.

Konkreta mål

Du följer reglerna i klassrummet och i skolan och förstår varför de behövs. Du är en bra kompis och respekterar människors olikheter. Du berättar hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen. Du lyder när en kompis säger nej och du ser din del i en händelse.

Hur ska vi lära oss?

Vi pratar om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården. Vi diskuterar hur man är en bra kompis. Vi ser på filmer om att vara vänner och pratar om det vi sett. Vi ritar och berättar om olika känslor. Vi går igenom skolans regler och pratar om vilka regler vi behöver ha i klassrummet för en bra arbetsro. Vi samtalar om människors olikheter och hur viktigt det är att respektera varandra. Vi övar på att se vår egen del i konflikter och att känna empati med våra klasskamrater.

 Hur ska du få visa vad du kan?

Vi bedömer din förmåga att:

 • samtala om hur man är en bra kompis.
 • samtala om vad som gör dig ledsen, arg eller glad.
 • läsa av hur andra känner sig.
 • se sin egen del i en händelse.
 • följa skolans regler.
 • följa klassrummets regler.

Du kan visa det med ord och bild, i skolan och på rasten.                  

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3

Matriser

SO
SO - målen att nå i år 3

På väg mot målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du jobbar med att visa respekt för andra människors egenvärde.
Du visar respekt för andra människors egenvärde och tar avstånd för att människor utsätts för kränkande behandling.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du känner till att det finns regler och du jobbar på att följa skolans regler.
Du vet vilka regler som gäller i skolan på raster och i klassrummet. Du vet varför det behövs regler och visar att du följer reglerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: