👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik DECIMALTAL skolår 5 våren 2018

Skapad 2018-04-22 13:22 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer i arbetsområdet DECIMALTAL att utveckla din förståelse för vad ett decimaltal är. Du kommer också få kunskap om hur stort ett decimaltal är i förhållande till andra decimaltal eller till sitt närmaste heltal. Du kommer även att få göra beräkningar i de fyra räknesätten med decimaltal.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...
- kunna förstå och använda decimaltal med tiondelar och hundradelar,
- kunna jämföra och storleksordna decimaltal, 
- kunna avrunda ett decimaltal till närmaste heltal och 
- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med...
- vad ett decimaltal är,
- begreppen heltal, tiondel och hundradel,
- jämföra och storleksordna decimaltal,
- avrunda decimaltal,
- beräkningar med decimaltal i de fyra räknesätten.

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material,
 • aktiviteter utomhus,
 • diagnos,
 • digitala verktyg t.ex. ipad och chromebook,
 • EPA,
 • genomgångar,
 • individuellt arbete med arbetsschema (mattebok och arbetsblad),
 • lektionsplaneringar i Google Classroom,
 • matematiska diskussioner,
 • miniräknare,
 • par- och grupparbete,
 • problemlösning,
 • självvärdering i avprickningsmatris,
 • spel och
 • whiteboardtavlor.

Bedömnning

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du kunna...

 • förstå och använda decimaltal med tiondelar och hundradelar,
 • jämföra och storleksordna decimaltal,
 • avrunda decimaltal i närmaste heltal,
 • kunna göra beräkningar i de fyra räknesätten med decimaltal.

Bedömning sker vid två diagnostillfällen.

 

Jag kommer även att bedöma din förmåga att...

Problemlösning:

 • lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder utifrån problemets karaktär.

Begrepp:

 • förklara vad de olika matematiska begreppen innebär och kunna använda de matematiska begreppen i olika sammanhang.

Räknesätten:

 • välja och använda fungerande metoder för att kunna göra beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter i aritmetik.

Resonemang: 

 • ta del av och förstå hur någon annan har tänkt samt att själv redovisa matematiska idéer och lösningar både muntligt och skriftligt.

Uttrycksformer: 

 • redovisa en uppgift på olika sätt t.ex. med text, matematiskt språk, laborativt material eller en bild.

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna, dina läxor samt vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik DECIMALTAL skolår 5 våren 2018

Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda tiondelar.
Kan använda hundradelar.
Kan jämföra och storleksordna decimaltal.
Kan avrunda decimaltal till närmaste heltal.
Kan addera med decimaltal.
Kan subtrahera med decimaltal.
Kan multiplicera med decimaltal.
Kan dividera med decimaltal.