👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent år 7

Skapad 2018-04-22 16:43 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I Procentdelen kommer du att arbeta med och få förståelse för att procent betyder hundradel, hur man omvandlar tal i bråkform och decimalform till procentform samt hur man kan använda procenträkning i olika rutinuppgifter.
Grundskola 7 Matematik

I Procentdelen kommer du att arbeta med och få förståelse för att procent betyder hundradel, hur man omvandlar tal i bråkform och decimalform till procentform samt hur man kan använda procenträkning i olika rutinuppgifter.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att eleven tränar sina förmågor att;

 

 Procent samt problemlösning

Visa vad du lärt dig

Efter arbetsområdet  PROCENT ska du som elev för att nå målen kunna:

- växla mellan procentform, bråkform och decimalform

- räkna ut hur mycket en viss procent är av något

- räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning

- räkna med procent i decimalform

- räkna med sänkning och höjning (och rea)

-räkna med uppgifter där det blir mer än 100 %

-räkna med den sk förändringsfaktorn (räkna ut ett nytt värde direkt)

-kunna räkna ut och besvara frågan "Hur många procent"?

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vid arbetsområdets början får eleverna information om vilka lokala mål som gäller för just området BRÅK OCH PROCENT. Läroboken som vi arbetar med/utifrån är Libers Matematikboken X. För att nå  målen används följande arbetssätt i undervisningen:

- gemensamma genomgångar

- individuellt arbete i läroboken

- praktiska övningar - enskilt, par och i grupp

- självstudier - dvs arbeta hemma vid behov

 

Diagnos klar senast fredag i v. 16   Prov del 1 fredag  i v. 1, del 2 fredag v. 18

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9