👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- och kemiundersökningar, vt 18

Skapad 2018-04-22 17:07 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grunderna och tillämpningar av elektrokemi, metallers egenskaper och livscykel, miljökemi
Grundskola 9 Kemi Biologi
Hur lägger man upp en systematisk undersökning? Hur tolkar man resultatet? Hur vet man att det har gått rätt till och att man kan lita på sitt resultat? Dessa saker funderar vi på under vårens sista lektioner.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Elektrokemi handlar om kemiska reaktioner som kan drivas med hjälp av elektricitet samt hur kemiska reaktioner skapar elektricitet. Vi kommer att göra några undersökningar på området och fundera på vad som händer i reaktionerna.

Du får också planera, genomföra och utvärdera en undersökning där du studerar vilken effekt något kemiskt ämne har på groddplantor av smörgåskrasse.

Vi jobbar med området under vecka 16 - 21. Redovisningarna i dina Google-dokument ska vara färdiga före den 30/5.

Matriser

Bi Ke
Bedömning av förmågorna

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi.
Systematiska undersökningar: formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande.
5. Genomförande och planering av undersökningar (Bi)
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
7. Förståelse av resultaten (Bi)
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
7. Förståelse av resultaten (Ke)
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat.
Systematiska undersökningar: utvärdering.
8. Att bedöma resultatens rimlighet och att utveckla undersökningar (Bi)
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska ut­ tryck med naturvetenskapligt innehåll
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar (Ke, Bi)
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.