👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi - så fungerar det.

Skapad 2018-04-22 17:34 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi kommer nu under några veckor arbeta med samhällsekonomi på såväl lokal, nationell som global nivå.

Innehåll

Vi ska bland annat titta på olika slags ekonomiska system såsom marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi. Vidare ska vi se vad det ekonomiska kretsloppet är för något, hur och varför det blir låg/högkonjuktur och vad staten kan göra för att motverka detta. Vidare kommer vi titta på den globala ekonomin och se vilka för-och nackdelar delar den för med sig.

 

Vi kommer jobba med läroboken, se film, diskutera och göra olika uppgifter. Slutligen har vi ett prov på det vi gått igenom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

F
E
C
A
Kunskaper och begrepp
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper ex om olika ekonomiska modeller som plan-, marknads- och blandekonomi, utbud och efterfrågan, det ekonomiska kretsloppet, samt kan förklara olika begrepp som ex inflation, hög- och lågkonjunktur och globalisering på ett grundläggande sätt.
Du visar på grundläggande kunskaper ex om olika ekonomiska modeller som plan-, marknads- och blandekonomi, utbud och efterfrågan, det ekonomiska kretsloppet, samt kan förklara olika begrepp som ex inflation, hög- och lågkonjunktur och globalisering på ett grundläggande sätt.
Du visar på goda kunskaper ex om olika ekonomiska modeller som plan-, marknads- och blandekonomi, utbud och efterfrågan, det ekonomiska kretsloppet, samt kan förklara olika begrepp som ex inflation, hög- och lågkonjunktur och globalisering på ett utvecklat sätt.
Du visar på mycket goda kunskaper ex om olika ekonomiska modeller som plan-, marknads- och blandekonomi, utbud och efterfrågan, det ekonomiska kretsloppet, samt kan förklara olika begrepp som ex inflation, hög- och lågkonjunktur och globalisering på ett mycket utvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan resonera kring olika frågor på ett grundläggande sätt genom att ex peka på orsaker och följder eller utrycka åsikter samt använda lämplig fakta.
Du kan resonera kring olika frågor på ett grundläggande sätt genom att ex peka på enstaka orsaker och följder, utrycka åsikter men saknar djupare förklaring samt använder dig till viss del av lämpliga fakta.
Du kan resonera kring olika frågor på ett utvecklat sätt genom ex att peka på några tydliga orsaker och följder, utrycka åsikter som du kan förklara samt använder dig av relevant fakta.
Du kan resonera kring olika frågor på ett mycket väl utvecklat sätt genom ex att peka på tydliga orsaker och följder ur olika perspektiv, utrycka åsikter där du fördjupar och utvecklar resonemang genom att föra in ytterligare fakta och perspektiv.