👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2018-04-22 18:22 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområde kommer vi att titta närmare på hur befolkningsfördelningen ser ut i världen. Varför flyttar människor till vissa platser och varför lämnar man andra. Du kommer även få lära dig använda olika geografiska källor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att analysera hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
 • Din förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur
 • Din förmåga att använda dig av geografiska källor när du gör analyser av omvärlden

Bedömning - vad och hur:

Vad?

 • Dina kunskaper om hur befolkningsfördelningen ser ut i världen
 • Dina kunskaper om migration och urbanisering
 • Din förmåga att använda dig av geografiska begrepp 
 • Din förmåga att använda dig av geografiska källor
 • Dina kunskaper om sambandet mellan fattigdom och ohälsa samt rikedom och god hälsa

Hur?

 • Genom att du under lektionstid besvarar ett antal frågeställningar

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar 
 • Film
 • Livets lotteri - Rädda barnen
 • Where children sleep
 • Gruppuppgifter som löses med hjälp av geografiska källor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9