👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Grammar år 8 vt-18 version 2*

Skapad 2018-04-22 18:58 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
During some weeks we will focus on grammar. Some of it will be old stuff, that you just need to brush up, but there will also be some new things.

Innehåll

 

Syfte/Mål

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Centralt innehåll
 • En 7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En 7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

Konkreta mål/Arbetsgång

Vi utgår från övningsboken Good Stuff Gold C:

Genitiv/ägande form:  s. 114-115              (t.ex. Kim´s cat, the dog´s nose, the roof of the house etc.)

Adverb:                       s. 120-123              ( kind+ly=kindly, Beautiful+ly=beautifully)

Reflexiva pronomen:  s. 124-125              ( myself, yourself, themselves etc.)

Repetera adjektiv:      s. 116-119              (good, better, the best etc.)

*kunna när det ska vara was eller were

*kunna skillanden på it´s och its samt vad she´s och he´s är fortkortning på.

 

 

Arbetsgång:

 • Vi kommer att utgå från grammatiken i övningsboken (Good Stuff Gold C)
 • Genomgångar på tavlan
 • Testa av de olika momenten i läxförhör
 • läsa texter med syfte att spåra upp grammatiska moment
 • Eleven får visa sin förståelse/kunskap i ett grammatikprov

 

Bedömning

 • Grammatikprov - Elever kommer att få visa sin förståelse/kunskap i ett grammatikprov, se bedömingsmatris nedan.

Matriser

En
English Grammar år 8 vt-18

Rubrik 1

Grammar/grammatik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
genitiv/ägande form
Du behöver träna mer för att kunna tillämpa/använda genitiv på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa/använda genitiv i någon uppgift.
Du kan tillämpa/använda genitiv i några av uppgifterna.
Du kan tillämpa/använda genitiv i de allra flesta av uppgifterna.
adverb
Du behöver träna mer för att kunna använda/tillämpa adverb på en godkänd nivå.
Du kan använda något adverb på ett korrekt sätt.
Du kan använda några adverb på ett korrekt sätt.
Du kan använda adverb i de allra flesta av fallen på ett korrekt sätt.
reflexiva pronomen
Du behöver träna mer för att kunna använda reflexiva pronomen på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa reflexiva pronomen i någon uppgift.
Du kan tillämpa reflexiva pronomen i några uppgifter.
Du kan tillämpa reflexiva pronomen i de allra flesta uppgifterna.
adjektiv
Du behöver träna mer för att kunna använda och böja adjektiv på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa adjektiv samt böja adjektiv i någon uppgift.
Du kan tillämpa adjektiv och böja adjektiv i några uppgifter.
Du kan tillämpa adjektiv och böja adjektiv i de allra flesta av uppgifterna.
Blandad form/meningar
Grammatik som vi arbetat med i detta område i blandad form/meningar.
Du behöver träna mer för att kunna tillämpa de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form/meningar.
Du kan tillämpa/använda de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form i några meningar.
Du kan tillämpa/använda de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form i många meningar.
Du kan tillämpa/använda de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form i de allra flesta av meningarna.
was/were (wasn´t/weren´t)
Att böja verbet to be i dåtid/preteritum både i positiv form (was/were) och negativ form wasn´t/weren´t
Du behöver träna mer för att kunna tillämpa was/were på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa was/were i någon uppgift.
Du kan tillämpa was/were i några uppgifter.
Du kan tillämpa was/were i de allra flesta av uppgifterna.