👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känn på Litteraturen

Skapad 2018-04-22 19:22 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Läsning av två olika böcker. Använda frågor från Känn på litteraturen för att jobba med böckerna.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Ni kommer att läsa, reflektera och diskutera boken som ni blivit tilldelade.

Innehåll

Skönlitterär bok – Känn på litteraturen                                

            

Ämnets förmågor

·          Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·          läsa och analysera skönlitteratur ...

·          anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Läsa och skriva

·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap,

tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

·       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska

uppbyggnad och språkliga drag...

·       Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

·       Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola

och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Berättande texter och sakprosatexter

·       Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

·       Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Språkbruk

·       Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

   

Konkretisering av mål

  • Du ska läsa en bok där du kan reflektera över och analysera boken utifrån Nära-texten-frågor och diskussionsfrågor; t.ex. budskap, karaktärer, miljöer, viktiga uttryck, egna åsikter (som även kopplas till egna erfarenheter och kunskaper) och livs- och omvärldsfrågor.
  • Du utvecklar dina kunskaper när det gäller att jämföra och diskutera skillnader och likheter i boken samt mellan bok och film.

 

 

Arbetssätt

1.       Du kommer att få en bok.

2.       Du läser ett visst antal sidor varje vecka. Du kommer att skriva läslogg, varje vecka, utifrån Nära textenfrågor.

Detta ska vara gjort före bestämd lektion samt att muntligt diskutera Nära-texten frågor plus en diskussionsfråga

som du arbetat med under lektion. Detta kommer att ske under fyra veckor.

3.       Ni ska föra en sammanfattningslogg i den diskussionsgrupp som ni är satta i.

Ni kommer alla att få en del skriva sammanfattningen. Alla ska vara delaktiga. 

 

 

                        

Examination

·         Loggbok och skrivuppgift ska lämnas in skriftligt. Det ska ske i den blå skrivboken så allt är på ett och samma ställe.

Inga lösa papper!

·         Grupparbetet redovisas genom att lämna in färdig sammanfattning.

Bedömning

Du bedöms utifrån vilka kunskaper du kan uppvisa när det gäller:

·         Läsförståelse - läsa med flyt, lässtrategier, sammanfatta innehåll, tolka budskap, föra  resonemang om budskap.

·         Skriva olika slags texter – loggbok och sammanfattning

·        

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris Känn på Litteraturen

På väg mot
E
C
A
Läsa!
textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa!
reflektionsförmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa!
sammanfatta andra texter
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva!
referera
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Tala, lyssna och samtala
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och till viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang