Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-04-22 19:30 i Almunge skola Uppsala
Arbete om stormaktstiden.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Historia
Vad hände i Sverige under 1600-talet? Hur kunde Sverige bli en stormakt? Det ska vi ta reda på.

Innehåll

Du ska kunna:

 • Berätta om kungarna under stormaktstiden
 • Resonera kring likheter och skillnader mellan kungarna under stormaktstiden
 • Förklara vad freden i Roskilde var för något och vad det fick för konsekvenser för Sverige och Danmark.
 • Resonera kring häxjakten och kyrkans makt i Sverige under stormaktstiden.
 • Berätta om det Trettioåriga kriget, orsak och verkan.
 • Beskriva hur man levde på 1600-talet
 • Fundera över vilka historiska källor som finns om Stormaktstiden, och om de går att lita på

Du ska kunna förklara begreppen:

 • Stormaktstiden
 • Kronologi
 • Orsak och verkan
 • Snapphanar
 • De fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder
 • Historisk källa
 • Abdikera

Hur ska vi lära oss detta?

 • Grupparbete där varje grupp presenterar en kung från stormaktstiden. En grupp kommer att presentera häxjakt och kyrkans makt.
 • Diskussioner, resonemang och jämförelser i klassen.
 • Se på filmer om Stormaktstiden där vi efteråt diskuterar det vi sett.
 • Läxförhör om Stormaktstiden

Vad bedömer läraren?

 • Hur väl ni jobbar och hjälper till i grupparbetet.
 • Att ni är med och diskuterar, resonerar och jämför.
 • Att ni lyssnar och räcker upp handen när ni vill ställa frågor eller svara på frågor
 • Läxförhöret om Stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: