👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent Åk 7

Skapad 2018-04-22 19:38 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F – 9 Matematik
Vad innebär 30 % rabatt och hur kan du räkna ut det nya priset? Detta och mer därtill kommer du att få lära dig kommande veckor.

Innehåll

Under arbetsmoment procent kommer du att få öva på

- Omvandla mellan bråkform, procentform och decimalform

- Beräkna delen, t.ex. 12% av 450kr.

 - Beräkna andelen(%), t.ex. hur många procent av eleverna i en klass åker buss till skolan.

- Beräkna det hela (100%)

 

Du som vill fördjupa dig inom procent kommer få öva på

 - Förändringsfaktor

 - Procentuella förändringar

 


Undervisning


Undervisningen kommer att ske på följande sätt:


 • Genomgångar

 • Lärarledda par - och gruppdiskussioner

 • Enskild räkning

 • Gruppuppgifter

 

Begreppsordlista samt filmer läggs ut i bloggen

 

Prov: vecka 20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9