👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA luft

Skapad 2018-04-23 08:12 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Tanken är att se olika egenskaper hos luften.

Innehåll

Temat/aktiviteten

 

Var är vi?

Vi fundera kring vad är luft?

 

Vart ska vi?

Vi vill skapa en grundförståelse vad luft är. Finns luft överallt?

 

 

Hur gör vi?

Vi kommer att prova på blåsa luft, blåsa såpbubblor, skapa luftkonst, undersöka vinden.

 

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016