👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelskolan, teknik, vt18 gr.1

Skapad 2018-04-23 08:18 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Teknik gr.1 I höstas så började vi med att stöpa tennsoldater som vi sen målade. Vi byggde bilar med legolådor speciellt utformade för att bygga just bilar med hjulaxlar och gummihjul av skiftande utseende. Därefter byggde vi hus av legobitar. Vi har haft en period med el-lära och arbetat med seriekoppling resp. parallellkoppling med lampor, ringklocka, strömbrytare och batterier. I det sammanhanget provade vi också vad som händer då vi använder serie resp. parallellkopplade batterier. Vi har satt ihop ett citron batteri och fått en lysdiod att lysa med 5Vs spänning. Det har varit en period med de enkla maskinerna; kilen, hjulet, hävstången, lutande planet och skruven. Vi provade olika sorters saxar, papperssax, sekatör, grensax på grenar av skiftande tjocklek. För att känna på hur längden på handtagen förändrade kraften i verktyget. Vi har arbetat med vad en länkarm är för något, vad en vridpunkt är. Vid det tillfället gjorde vi två olika länkarmar i papp och ett litet akvarium med en hoppande fisk på länkarm. Vi har kört en ångmaskin och fört samtal om vad en maskin är för något. Hur det behövs en kraftkälla samt en kraftöverföring för att få maskinen att bli effektiv. Det har blivit lite problemlösnings uppgifter i form av pappersremsor som vrids ett halvt varv och hur det sen den limmade remsan påverkars då man sen delar klipper remsan på mitten på längden. Vi gjorde ett experiment med Arkimedesprincip, vi provade olika föremåls flytförmåga och sen fick var och en gå fram och känna efter hur det känns när man trycker ner olika föremål med god flytkraft i ett vattenkar. Till flera av perioderna har vi sett film som inledning till arbetet. Nu senast i v. 17 har vi tittat på vad ett vattenhjul användes till och själva gjort ett litet vattenhjul av mjölkkartong en äppelskiva och en blompinne.Det blir en period om broar med ett litet bro bygge av papp.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Här skriver du hur du kommer att lägga upp undervisningen och då bör du tänka på vad som skrivs i Allmänna råden (antas okt 2011) under rubriken Genomförande (se nedan) "Lärare bör i genomförandet av undervisningen • strukturera och styra de processer som sker i undervisningen och balansera gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att
skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, • försäkra sig om att undervisningen leder mot de mål som framgår av planeringen genom att anpassa den till varje enskild elevs behov av stöd och stimulans, • se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter som ska ske i undervisningen och vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla, • följa elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge dem konstruktiv och framåtsyftande återkoppling, samt • utmana elevernas föreställningar i förhållande till såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap samt till normer, värderingar och olika perspektiv."

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Här skriver Du vilka förmågor som kommer att bedömas och HUR/på VILKET sätt samt NÄR bedömningen kommer att ske. Bedömningsmatris, om du har skapat en sådan i Unikum, kopplar du under rubriken Bedömningsmatriser: Kopiera in en matris nedan.